Numerická matematika

Informace k předmětu
Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičení a odevzdání zadaných prací v určených termínech.
Nutnou podmínkou je získání více než 50 % bodů za vypracované úkoly (doma i na cvičení),
odevzdání semestrální práce.

Semestrální práce

Předběžné zadání

Průběžné výsledky

aktualizováno 18.5.

Cvičení (předběžný plán)

datum obsah cvičení příklady(ÚTM)
el.sbírka
d.ú. z el.sbírky poznámky příklady k matlabu
(ÚTM)
skript:vzor
22.5. Parciální diferenciální rovnice
Samostatná práce
Zápočtové testy
17.5. Vlnová rovnice12.1-12.5 poznámky k pdr Vlnova r.
15.5.Rovnice vedení tepla11.1-11.5. Příklad 11.7 r. vedeni tepla.
24.4. Dirichletova úloha
pro Poissonovu rovnici
10.1-10.5 Příklad 10.7 Dirichletova ul.
pro Poissonovu r.
17.4.Dirichletova úloha9.1-9.5 Příklad 9.6 poznámky k odr
Cauchyova a Dirichletova ú.
Dirichletova ul.
pro ODR
10.4. Cauchyova úloha
Opakování, samostatná práce
Příklad 8.6 skript
3.4. Cauchyova úloha
Eulerova implicit.metoda
Collatzova metoda.
7.1-7.9 Cauchyova ul.
27.3. Cauchyova úloha
Eulerova metoda
6.1-6.6 Příklad 6.7 poznámky k odr
Cauchyova a Dirichletova ú.
Cauchyova ul.
20.3. Soustavy nelineárních rovnic
Newtonova metoda
5.1-5.4 Příklad 5.5 poznámky Newtonova m.
13.3. Aproximace 4.1-4.7 Příklad 4.8 poznámky skripty
aproximace
jako funkce
6.3. Soustavy lineárních rovnic
Jacobiho a Gaussova Seidelova
it.m.
3.1-3.9 Příklad 3.10 poznámky Gaussova-Seidelova
Jacobiho
vlastnosti matic
27.2. Soustavy lineárních rovnic
Prostá iterační metoda
2.1-2.6 Příklad 2.7
20.2.Norma vektoru a matice,
vlastnosti matic
1.1-1.19 Příklad 1.10