Matematika 3

Informace k předmětu
Harmonogram přednášek a cvičení
Doporučené příklady

CVIČENÍ 21.12.2017 odpadá z důvodu mé nepřítomnosti.

Domácí úkoly

 • Sedmý a osmý: zadání odevzdání: na cvičení 5.1.
 • Šestý: Pro rovnice (Cauchyovy úlohy) z dú 5
  uvažujte počáteční podmínky y(0)= a, y'(0)=b; a, b si zvolte nenulové
  a určete přibližné řešení ve tvaru polynomu 4. stupně.
  Odevzdání: na cvičení 8.12.
 • Pátý: zadání odevzdání: na cvičení 1.12.
 • Čtvrtý: zadání odevzdání: na cvičení 24.11.
 • Třetí: zadání odevzdání: na cvičení 10.11.
 • Druhý: zadání odevzdání: na cvičení 3.11.
 • První: zadání odevzdání: na cvičení 20.10.