Matematika 2

 • Informace k předmětu
 • Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičení a odevzdání zadaných prací v určených termínech.
  Nutnou podmínkou je získání nejméně 45 bodů za vypracované úkoly (doma i na cvičení)
  a zároveň nejméně 10 bodů z každé části (diferenciální počet, dvojný a trojný integrál, křivkový a plošný integrál).
  Náhradní zápočtové testy ani náhradní domácí úkoly nebudou.
 • Derivace a integrály základních funkcí
 • Kvadratické plochy
 • K samostudiu:
  Zadání (A-F) testíku 8. ze cvičení.

Průběžné výsledky

C8 (pondělí-čtvrtek),
C4 (pondělí-pátek) *
pondělí-pátek
aktualizace
pondělí-čtvrtek
aktualizace
Diferenciální počet: 5.4. 5.4.

Domácí úkoly

Termín odevzdání je uveden v zadání. Po termínu není možné úkol odevzdat.
Forma odevzdání:
rukopis - lze odevzdat pouze na cvičení,
vypracování na počítači - lze odevzdat POUZE VE FORMÁTU.pdf, e-mailem.
SKENOVANÉ RUKOPISY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!

Cvičení (předběžný plán)

Křivkové a plošné integrály
datum obsah cvičenídomácí úkolodevzdánípříklady(ÚTM)
el.sbírka
24.,25.5.Opakování
Plošný integrál
Gaussova v.
Gaussova v.
14.5.Plošný integrál plosny II
10.,11.5.Plošný integrál
Parametrizace ploch
plosny I
7.5.Křivkový integrál
aplikace
3.,4.5.Křivkový integrál
potenciál
potenciál
30.4.Křivkový integrál
Greenova věta
Greenova v.
26.,27.4.Křivkový integrál krivkovy II
Dvojné a trojné integrály
23.4.Dvojný, trojný integrál
opakování
19.4., 20.4.Dvojný, trojný integrál
opakování
ukázkové testy
16.4.Trojný integrál
trojný
12.,13.4Trojný integrál 4.d.ú. zadání 16.4. trojný
9.4.Dvojný integrál
polární souřadnice
dvojný
5.,6.4.Dvojný integrál
poznámky
3.d.ú. zadání9.4. dvojný
29.3.Určitý integrál: opakování příklady
Funkce více proměnných
26.3.Opakování
22., 23. 3.Funkce více proměnných,
Opakování
Opakování ukazkove testy
19.3.Funkce více proměnných,
derivace vyšších řádů,
Taylorův polynom
Opakování
15.3.,16.3.Funkce zadaná implicitně. 2.d.ú. zadání19.3. Implicitni
12.3.Funkce zadaná implicitně. Bonusový d.ú. 26.3. Implicitni
8.,9.3. Funkce více proměnných,
globální extrémy na množině
Extremy
5.3.Funkce více proměnných,
lokální extrémy.
1.d.ú. zadání 12.3. Extremy
1.,2.3.Funkce více proměnných,
gradient, derivace ve směru
dif. počet 2
26.2.Funkce více proměnných,
diferenciál, tečná rovina, normála
dif. počet 2
22.,23.2.Funkce více proměnných,
limita, spojitost, parciální derivace
dif. počet 1
19.2.Funkce více proměnných,
definiční obor, vrstevnicový graf
příklady ze cvičení
dif. počet 1