Matematika 1

Informace k předmětu
Informace ke zkouškám z Matematiky I a II
Vyhláška o zkoušce po částech

Seminář

Domácí úkoly

Průběžné výsledky

sk.17,18 ,
sk.19, 20

Na procvičení

derivace (1-130)
substituce v integrálu

Plán cvičení

Plán cvičení do 9.1.2018 : Integrální počet
datumobsah cvičeníDoporučené příklady

Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
9.1.Opakování
8.1.Nevlastní integrál 995,96,997,1001
4.1.Určitý integrál: aplikace 1008-1039
18.1.Cvičení odpadlo
14.12.Integrace goniometrických funkcí
Určitý integrál: geom.aplikace
886,889,892,893,894,896,898,899,901
946,953,955,961,962,970,976,979,988
1008,1010,1012,1017,1018,1025,1027,1028,1030,1033,1034
11.12.Rozklad na parciální zlomky 832,838,839,840,845,849,855,856,858,859,870,874,878
7.12.Tabulkové integrály
Integrace per-partes
Substituce
708,710,714,717,718,721,724,727,728
734,735,736,737,742,744,746,747
754,757,762,767,768,770,772,773,774,777,779,783
792,793,795,796,799,803,805,807,809,812,816,819,820
Plán cvičení do 4.12.2017 : Diferenciální počet
datumobsah cvičeníDoporučené příklady

Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
4.12.Opakování
30.11.Posloupnosti 208-210,212,214,222-225,230,236,
237,240,243,244,247,248,253,254
27.11.Taylorův polynom
23.11.Asymptoty,
Průběh funkce.
615,618,619,621
625-631,633,637,639,644
20.11.Výpočet 2.derivace: konvexnost, konkávnost
16.11.Monotomie a lokální extrémy
Globální extrémy spojité funkce.
553-557,560,592
500,501,502,606,607,611,612
13.11.Výpočet 1.derivace
Výpočet limity funkce.
L'Hospitalovo pravidlo.Tečna a normála.
335, 340, 351, 352, 354, 360, 362, 366, 384, 386,
408, 409, 412, 414, 418, 421
355, 368, 372, 373, 376, 377, 380, 382, 388, 393,
394, 399, 400, 402
9.11.Definiční obor funkce
Výpočet limit a derivací
438, 439, 440, 450-452, 455, 461, 466, 469, 494, 498
444,448,454,457,460,462,463,467,470,473,476,477,
480,481,485,488
Plán cvičení do 30.10.2017 : Lineární algebra
datumobsah cvičeníDoporučené příklady
Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
2.11.,6.11.Opakování
30.10. Soustavy lin. rovnic s parametry 177,178,198,199,204,206,207
26.10. Soustavy lineárních rovnic: Frobeniova věta
Cramerovo pravidlo
Gaussova eliminace
163-165
171,173,175,176
183,184,187,189,190,193
23.10. Vlastní čísla a vlastní vektory
19.10.Hodnost matice. Regulární matice.
Souvislost s lineární závislostí vektorů
Výpočet determinantu a inverzní matice
88,89,91,
30,31,33,
111,113,114,115
96,97,99,100
16.10. Matice. Rovnost matic, sčítání, násobení, transpozice
Výpočet determinantu
70,72,73,75,76,77,80,82,84,85
107,108,109
12.10. Lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů.
Dimenze a báze vektorového prostoru.
38,39,41,42,44,45,51,52
9.10.Operace s vektory. 2,5,8,12,17,23-27
5.10.Opakování SŠ. Řešení vstupního testu.
2.10.Informace k předmětu. Vstupní test.